Contact

Sipradi Trading Pvt. Ltd.
Kathamandu, Nepal
Tel.No. 977-1 4311501 / 4311502/ 44241658
Fax No.:977-1 4311510

 

Passenger Car Division (PCD)
Thapathali, Kathmandu
Tel. No. 977-1 4250610,4250612
Fax  No.:977-1-426105

 

Exide Batteries
Thapathali, Kathmandu
Tel. No.: 977-1 5341899
Fax no.01-5903347

Mak Lubricant
Thapathali, Kathmandu
Tel. No. +977- 01- 5340472                      Fax no.01-5903347


 

 

Commercial Vehicle Division (CVD)
Gairidhara, Kathmandu
Tel.No. 977-1 5970340
Fax No.:977-1 5903347

 

Business Strategy and Excellence
Shikhar Biz, Thapathali, Kathmandu
Tel.No. +977-1 5902072

 

 

 

9802333150 9801123001