MAK® TATA MOTORS

ONLY CO BRANDED OIL RECOMMENDED BY TATA MOTORS
 
PREMIUM GENUINE ENGINE OIL
          MAK® TATA MOTORS CF4 GEO
          MAK® TATA MOTORS CH4 GEO
          AVAILABLE IN BRLS, 15 LT, 10 LT, 2.5 LT & 1 LT
 
LONG LIFE GEAR OILS
          MAK® TATA MOTORS SPIROL LL SAE 80W90 
          MAK® TATA MOTORS SPIROL LL SAE 85W140
         AVAILABLE IN BRLS, 5 LT & 1 LT
 
9802333150 9801123001